FANDOM


ابو عمرو، عثمان بن سعید اسدی عمروی (عمری) اولین نایب امام. از یاران و شاگردان مورد وثوق امام و امام.

نام ویرایش

او از قبیله بنی اسد بود و چون در سامرا زندگی می‌کرد به او عسکری هم می‌گفتند. در محافل شیعه به او «سمّان» و «زیّات» (به معنی روغن فروش) هم می‌گفتند. به خاطر اختفاء امر نیابت و استتار فعالیت‌های سیاسی، روغن فروشی می‌کرد، و اموال و نامه‌ها را با ظرف روغن بین امام و شیعیان جاجا می‌کرد. وی همچنین به خاطر ابراز نیابت از طرف امام دوازدهم خود را باب (به معنای در [امامت]) مینامید. امام چون نام طولانی او را شنید، گفت: «کنیه ابن عثمان و ابو عمرو در یک مرد جمع نمی‌شود». و بنابراین دستور داد که کنیه او را که ابو عمرو باشد بر هم بزنند و وی را «عمری» نامیدند.

وثوق ویرایش

روزی احمد بن اسحاق نزد امام رسید و پرسید: من گاهی نزد شما حاضرم و گاهی در محضرتان نیستم و غایب. در غیاب شما سخن چه کسی را بپذیرم و فرمان ببرم؟ امام گفت: «این ابو عمرو، فردی امین و مورد اعتماد من است.آنچه به شما می‌گوید از جانب من می‌گوید وآنچه به شما می‌رساند از جانب من می‌رساند».

وهمین سوال را از امام حسن عسکری پرسید و همان جواب را گرفت.

در جای دیگر امام حسن عسکری نزد ۴۰ تن از شیعیان گفتند: «گواه باشید که عثمان بن سعید وکیل من است، و پسر محمد نیز، وکیل پسرم مهدی خواهد بود.»

غیبت صغری ویرایش

پس از در گذشت امام، ظاهراً، عثمان بن سعید امام را غسل داد و کفن کرد و حنوط نمود و به خاک سپرد.

در این زمان که غیبت صغری هم آغاز گردید، عثمان بن سعید از سوی امام (حجت بن حسن) به عنوان نخستین نایب خاص وی ، منصوب گشت و واسطه میان امام و شیعیان شد. رحلت او را بین سال ۲۶۰ هجری تا ۲۶۷ هجری ذکر کرده‌اند. هنگامی که وی در گذشت، جسدش را در جانب غربی بغداد در شارع المیدان، که نزدیک دروازه قبلی قرار داشت، به خاک سپردند و قبر در خود قبله مسجد است.

منابعویرایش