FANDOM


اِمام واژه ایست عربی و به معنای پیشوا و رهبر، که از اصطلاحات خاص دین اسلام است.

این واژه به خودی خود معنی مقدسی ندارد و در قرآن هم برای پیشوایانی که مردم را به سوی خدا هدایت می‌کردند به کار رفته و هم برای پیشوایانی که مردم را به سوی کفر هدایت می‌کرده اند. اما غیر از این معنای عام دارای معانی و کاربردهای خاصی در فرهنگ مسلمانان نیز هست.

کاربردها ویرایش

  • 1- امام جماعت: هر فردی که پیش نماز بایستد و دیگران به او اقتدا کنند. این کاربرد بین تمام مسلمانان مشترک است. از نظر فقه امام جماعت باید عادل باشد. به عبارت دیگر نمازگزاران دیگر از او گناه کبیره و یا اصرار بر گناه صغیره ندیده باشند.ر.ک. امام جمعه
  • 2- رهبر اجتماع: خواجه نصیر الدین طوسی در «تجرید الاعتقاد» امامت را به عنوان «رياسةٌ عامّةٌ» یعنی ریاست عمومی تعریف می‌کند. این معنی امامت نیز بین تمام مسلمانان جز خوارج مشترک است. البته فرق مختلف شرایط و مصادیق متفاوتی را برای امام در نظر می‌گیرند.
  • 3- عالمان برجسته دینی: اهل سنت برای برخی از دانشمندان بسیار برجسته دینی نظیر محمد و فخر رازی از این لقب استفاده کرده اند.
  • 4- لقبی بیانگر تقدس: در برخی کشورهای عربی نظیر عراق ،سوریه ،لبنان و کشورهایی نظیر ایران بزرگ،جمهوری اذربایجان عده‌ای از مردم روسیه و بسیاری از مسلمانان اروپایی مردم (شیعه و سنی) بسیاری از افراد مقدس نظیر ابوالفضل العباس را امام می‌خوانند.
  • 5- پیشوای دین: در نزد جمیع فرق شیعه امامت معنا و کاربرد خاصی دارد و باعث تفکیک شیعه از سنی می‌شود. اهل سنت اصلاً چنین مفهومی را در دین خود ندارد؛ به جز گروهی از صوفیان که مفهوم «قطب» را استفاده می‌کنند. در این کاربرد امام چند مسئولیت و چند مشخصه ویژه دارد. در زیر مفهوم دقیق آن نزد شیعیان دوازده امامی(امامیه) بیان می‌شود.

امام در قرآن ویرایش

در قرآن از سه نفر با عنوان امام یاد شده است و آنان ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستند.


امامت در نزد شیعه امامیه ویرایش

امامت یکی از اصول باور شیعه است، که به جهت اهمیت آن شیعیان دوازده امامی خود را امامیّه می‌خوانند. سنگ بنای تشیع مسئله امامت و حجیت قول و فعل امام است. حجیتی که از علم تام و منبعث از یقین به محتوای دین ناشی می‌شود. علمی که از راه اجتهاد کسب نمی‌شود و به شک و حدس و گمان آلوده نیست و لذا صاحب آن مرجع نهایی در هر چیزی است که به نام آن دین گفته می‌شود، یا به عبارتی حجت آن دین است.امامان شیعه چنین منزلتی را برای خود قائل بوده‌اند.

اصول دین : توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت

منابع ویرایش

  • مطهری، مرتضی؛ امامت و رهبری؛ انتشارات صدرا
  • کربن، هانری؛ تاریخ فلسفه اسلامی؛ ترجمه: جواد طباطبایی؛ تهران: کویر، انجمن ایران‌شناسی فرانسه

كتابشناسى ویرایش

جستارهای وابستهویرایش