FANDOM


شیعیان درباره آخرالزمان اعتقادات خاص خود را دارند. ایشان مجموعه‌ای از اتفاقات را که در احادیث پیش‌گویی شده‌است، در این مورد بیان می‌کنند.

آخرالزمان در روایات اسلامی ویرایش

در روایات اسلامی چنین توصیف‌هایی برای آخرالزمان آمده‌است:

حج در آخرالزمان ویرایش

بنا بر روایتی از محمد، یکی از نشانه‌های ظهور رسیدن به زمانی است که پادشاهان برای خوشگذرانی و تفریح به سفر حج می‌روند. ثروتمندان نیز برای تجارت و بازرگانی به مکه می‌روند.

امت اسلام در آخرالزمان ویرایش

پیامبر اسلام دربارهٔ امت خود در آخرالزمان گفته که در آن زمان ۵ چیز را فراموش می‌کنند:

  • دنیا را دوست می‌دارند و آخرت را فراموش می‌کنند.
  • ثروت را دوست می‌دارند و حساب قیامت را فراموش می‌کنند.
  • زنان را دوست می‌دارند و حورالعین را فراموش می‌کنند.
  • قصرهای دنیا را دوست می‌دارند و خانهٔ قبر را فراموش می‌کنند.
  • خود را دوست می‌دارند و خدا را فراموش می‌کنند.


علائم ظهور مهدیویرایش

شیعیان در باب ظهور مهدی معتقد به علائمی هستند و آنها را شرایط ظهور می‌دانند. این نشانه‌ها را به دو دستهٔ نشانه‌های حتمی و نشانه‌های غیرحتمی تقسیم می‌کنند.

مرگ ابلیسویرایش

همچنین در برخی روایات امامان شیعه آمده‌است که ابلیس در زمانی پس از ظهور مهدی به قتل خواهد رسید.


پانویسویرایش

منابعویرایش

  • علامه حلی. نگاهی بر زندگی دوازده امام. ترجمهٔ محمد محمدی اشتهاردی